Ekonomiska stöd och rådgivning

Ta hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi de olika stöd du kan ta del av. Just nu finns det inga ekonomiska stöd att söka,

Här presenteras information om avslutade stöd som inte längre går att söka.

Investeringsstöd till solceller

Sedan den 8 juli 2020 går det inte att söka solcellsstödet. De som skickat in ansökan till länsstyrelsen senast 7 juli placeras i kö. Länsstyrelsen prövar och beslutar om ansökningar i kön vartefter det finns pengar för att bevilja nya ansökningar. I Länsstyrelsens beslut om stöd finns mer information om när installationen måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet, det kan vara senaste 30 juni 2021.

Investeringsstöd till solceller

Energikartläggningsstöd

En energikartläggning är ett bra första steg att få koll på energianvändningen och minska konstaderna för energi. Stödet vänder sig till små och medelstora företag och kan sökas mellan 2 mars och 30 april 2020. Stödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning, dock högst 50 000 kronor.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. 

Från och med den 1 maj 2020 går det inte längre att ansöka om stödet.

Energisteget

Inom Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag söka ekonomiskt stöd för både projektering och investering.

Från och med den 31 december 2019 går det inte längre att ansöka om Energisteget.

Stöden är riktat till stora företag med industriell verksamhet med SNI-kod 05–33.

Miljöstudier

Visade din energikartläggningen på något som behöver undersökas lite närmare innan du går vidare med en investering? Med stödet Miljöstudier kan du få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som sedan leder till en energieffektiv investering.

Från och med 30 november 2019 går det inte längre att söka stödet.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. 

Investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då är du välkommen att söka investeringsstöd för att genomföra åtgärder för energieffektivisering. Stödet ska bidra till att täcka investeringens merkostnader som är nödvändiga för att få en mer energieffektiv verksamhet. 

Från och med 15 oktober 2019 går det inte längre att ansöka om Investeringsstöd.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. 

Stöd för offentlig sektor

Lokal och regional kapacitetsutveckling: Stöd för dig inom offentlig sektor som vill stärka det systematiska och strategiska energi- och klimatarbetet inom exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

Från och med 24 april 2019 går det inte längre att ansöka om stödet.

Stödet riktade sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå.