Ekodesign och energimärkning för installatörer

Är du installatör av uppvärmningsprodukter? Här kan du läsa mer om det ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

Installatörer som säljer och installerar uppvärmningsprodukter och produktpaket som ska vara energimärkta till slutkonsument räknas som återförsäljare. Det innebär att du som installatör har ansvar för att produkten eller produktpaketet har en eller flera energimärkningsetiketter.

Energimärkningsetiketten ska sitta väl synligt på produkten. Det ska också finnas produktblad och bruksanvisningar till konsumenten.

Skyldigheter och ansvar

De produkter som ska vara energimärkta är värmepumpar, elpannor, gaspannor och oljepannor samt varmvattenberedare och ackumulatortankar. Även kombinationer av dessa produkter, inklusive solvärme och temperaturregulatorer ska vara energimärkta.

Om du säljer produkterna du installerar ansvarar du för att:

 • En produkt som omfattas av reglerna om energimärkning har en energimärkningsetikett som sitter väl synlig på produkten och att informationsblad och bruksanvisningar finns tillgängliga för konsumenten.
 • Beräkna effektivitet och energiklass, samt ta fram energimärkningsetiketter på produktpaket som du kombinerar och säljer.
 • All reklam för en specifik produkt eller paket av produkter som innehåller prisinformation eller energirelaterad information, även har information om energiklassen för produkten och/eller paketet.
 • Produktbladet ingår i offerten för produkter som du erbjuder till försäljning. Detta produktblad ska också finnas elektroniskt vid försäljning via nätbutik. Det är tillverkaren som ansvarar för att ta fram och skicka produktbladet tillsammans med produkten.
 • Både produktblad och uppgifter om paketets energiklass och säsongsmedelverkningsgrad finns i offerten för paket av produkter som du erbjuder till försäljning. Dessutom ska de uppgifter som används för att beräkna säsongsmedelverkningsgraden för paketet ingå.
 • De tryckta energimärkningsetiketterna och produktbladet skickas med till konsumenten vid försäljning om produkterna säljs så att konsumenten inte kan se produkterna i verkligheten innan köpet.

 

Du hittar kraven i sin helhet i energimärkningslagen samt i energimärkningsförordningarna för pannor och värmepumpar respektive varmvattenberedare och ackumulatortankar.

Om du installerar produkter som du inte säljer

Installatörer som enbart installerar produkterna eller produktpaketen, men inte säljer dem, har inget motsvarande ansvar för att energimärka produkterna eller paketen. Som installatör kommer du troligtvis att få frågor från konsumenter kring energimärkningen och det är därför bra att känna till vilka produkter som ska vara energimärkta och vilken information energimärkningsetiketterna innehåller.

Både produkter och paket ska energimärkas

Enligt lagkraven ska de enskilda produkterna energimärkas. Ingår pannor, värmepumpar eller varmvattenberedare i en paketlösning tillsammans med temperaturreglering och/eller solvärme ska även hela paketet ha en energimärkning.

Produkter som har funnits i lager sedan innan 26 september och produkter som redan är installerade behöver inte uppfylla kraven.

Energimärkning av enskilda produkter

Tillverkaren av produkterna är den som ansvarar för att ta fram energimärkningsetiketterna och produktbladen för enskilda produkter. Energimärkningen ger möjlighet att jämföra olika uppvärmningsalternativ. En värmepump kommer alltid vara märkt med en högre energiklass än en elpanna, eftersom den har en högre energieffektivitet.

Energimärkningen gör det också möjligt att jämföra olika modellers prestanda och andra viktiga egenskaper som buller. En och samma produkt kan ha flera olika energimärkningsetiketter som beskriver olika funktioner.

De enskilda produkterna som ska energimärkas är:

 • Elpannor, gaspannor och oljepannor med en termisk effekt upp till och med 70 kilowatt (kW). Fastbränslepannor som till exempel vedpannor ingår inte.
 • Värmepumpar för vattenburna centralvärmesystem, med en termisk effekt upp till och med 70 kilowatt (kW). Luft-luftvärmepumpar ska också energimärkas, men omfattas av andra regler än övriga värmepumpar.
 • Varmvattenberedare som värms med el, gas eller olja med en termisk effekt upp till och med 70 kilowatt (kW) (som inte används för produktion av dricksvatten).
 • Ackumulatortankar med en volym upp till och med 500 liter.

Energimärkning av produktpaket

Den som först kombinerar och säljer ett paket av produkter som omfattas av energimärkningskraven ansvarar för att beräkna effektivitet och ta fram energimärkningsetikett för paketet. Det innebär att en tillverkare tar fram energimärkningen för de produkter de säljer som paket.

Om du som installatör köper in produkter och kombinerar till paket till konsument är det du som ansvarar för att ta fram denna märkning. Ett paket kan bestå av produkter från olika tillverkare, men ska ändå ha en gemensam energimärkning.

Hjälp att beräkna energiklass

Energiklassen för paketet ska tas fram genom de beräkningar som anges i energimärkningsförordningarna för pannor och värmepumpar respektive varmvattenberedare och ackumulatortankar. I förordningarna finns formler och tabeller som ska användas.

För att underlätta för den som ska beräkna energiklassen för produktpaket har EU-kommissionen tagit fram ett beräkningsverktyg i Excel. Energimyndigheten har tagit fram en version av beräkningsverktyget som delvis är på svenska, samt en manual som kan ge stöd vid användning av beräkningsverktyget.

Öppna beräkningsverktyget här (öppnas i Excel).

Läs manualen här.

Alla tekniska parametrar som behövs för att beräkna energiklassen för ett produktpaket ska finnas i produktbladen för de enskilda produkterna. Om uppgifter saknas ska du vända dig till tillverkaren av produkten som är skyldig att ta fram dessa. Mer information om hur energimärkningsetiketterna ser ut och vilken information de innehåller finns här.

De paketlösningar som ska ha en energimärkning är:

 • Pannor och värmepumpar med en termisk effekt upp till och med 70 kilowatt (kW) som säljs tillsammans med temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning.
 • Varmvattenberedare med en termisk effekt upp till och med 70 kilowatt (kW) som säljs tillsammans med solvärmeutrustning.

Som installatör hjälper du dina kunder att välja

Energimärkningen uppskattas ofta av återförsäljare och installatörer eftersom den kan användas i diskussioner med köparen och ge information som motiverar varför en produkt passar kundens behov. Den gör det möjligt att jämföra produkters prestanda och andra egenskaper som till exempel ljudnivå.

Energimärkningen av uppvärmningsprodukter och uppvärmningssystem kan också användas av kunden vid energideklaration av sitt hus och kan vara en värdehandling vid framtida försäljning av bostaden.

Energimärkningen är framtagen för ett genomsnittligt EU-klimat som för dessa produkter motsvarar klimatet i Strasbourg (och till viss del de södra delarna av Sverige). Det har framför allt betydelse för luft-vattenvärmepumpar vars prestanda beror av utomhustemperaturen.

Som installatör har du en viktig roll i att hjälpa konsumenterna att välja de produkter och uppvärmningssystem som är mest lämpliga för deras hus. I produktbladet som ska finnas tillgängligt för alla produkter finns mer information, exempelvis om produkternas prestanda i kallt klimat.

Läs mer om hur energimärkningsetiketterna ser ut och vilken information de innehåller.

Energimärkning gäller även på internet

Om produkten finns till försäljning, uthyrning eller hyrköp i nätbutik där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten i verkligheten ska energimärkningsetiketten och produktbladet visas där.

Läs mer om energimärkning på internet.

Begreppsordlista

Det är många olika begrepp som förekommer både kring ekodesign och energimärkning.

Läs mer om nyckelbegrepp och vad de betyder.

Har du som installatör tillräckligt starka argument?

Energieffektiviseringsföretagen har tagit fram en film där du som installatör kan få fler starka argument för att få dina kunder att ska vilja jobba med klimatsmarta lösningar. Se hela filmen här!