Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick över de alternativ du har att välja mellan. 

Kontakta en rådgivare

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och de känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivaren?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

Många vägar till goda råd

För att komma i kontakt med energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan du ringa, e-posta eller komma på besök. Du kan också hitta information om energi- och klimatrådgivning på din kommuns webbplats. En del energi- och klimatrådgivare har ibland rådgivning på bibliotek och andra offentliga ställen. De kan också finnas på villamässor, miljödagar och liknande aktiviteter.

Exempel på frågor där energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa dig:

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem
  • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt
  • Vilka lampor finns det på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka på energiområdet
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser