Resultat

Här visas resultat av de särskilda satsningar och projekt som gjorts inom energi- och klimatrådgivningen.

Nationellt projekt 2018-2019

Under 2018-2019 gick Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare ihop i två projekt om solel och hållbara transporter.

Projektet har varit gemensamt för alla landets rådgivare och har samordnats av Energimyndigheten tillsammans med Sveriges energikontor. Syftet har varit att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Totalt har 56 000 personer runt om i landet deltagit i aktiviteter där de fått information, tips och ökade kunskaper inom solel och hållbara transporter, och över 14 000 personer har fått fördjupad rådgivning av sin lokala rådgivare.

Läs mer i ett pressmeddelande här (2019-11-19)

Antal deltagare per aktivitet i hela Sverige

Antal deltagare per aktivitet i hela Sverige

Deltagande kommuner

Deltagande kommuner

Resultat från tidigare nationella projekt

I filmen berättar Energimyndighetens handläggare Anna Wistrand om projekten.