Återvinning och miljö

Alla lampor ska lämnas till återvinning när de slocknat. Den största miljöbelastningen för belysning, 90-95 procent, är den energi lamporna använder när de är tända.

Lågenergilampan, lysröret och kompaktlysröret innehåller kvicksilver vilket är en förutsättning för de ska kunna fungera. Trots detta bidrar dessa lampor till att minska de totala utsläppen av kvicksilver i miljön. Det förutsätter dock att vi alla hjälps åt att lämna lamporna för återvinning.

Här finns mer information om kvicksilver i lampor och återvinning av dessa.

Följ skyltningar och anvisningar

Det finns många olika ställen där du kan lämna dina gamla lampor. På kommunernas återvinningscentraler finns speciella insamlingsbehållare för lampor. Några butiker har insamling av lampor vilket gör det enkelt att lämna gamla lampor samtidigt som du köper nya. Det är viktigt att du följer de anvisningar och skyltningar som finns för att visa dig var du ska lägga dina lampor, så att de tas om hand på rätt sätt.