Lamptyper

Idag finns många energisnåla lampor att välja mellan och nya lampor utvecklas hela tiden. Jämfört med glödlampor sparar de mycket el och ger helt nya möjligheter till ljussättning.

Vilken lampa som passar bäst beror på dina önskemål och behov, var lampan ska användas och vilka armaturer du har i ditt hem. Läs mer om olika lamtyper nedan.

Halogenlampan

Halogenlampan har fått sitt namn av den halogenfyllda kapsel som omsluter glödtråden. Dessa halogenlampor har skruvsockel och kan användas i en vanlig armatur. Den har ett klart gnistrande ljus som kan upplevas som krispigt.

Halogenlampan i energiklass C-D med skruvsockel

Halogenlampor i energiklass C-D håller upp till 2 000 timmar, det vill säga dubbelt så länge som glödlampan gjorde och de drar 30 procent mindre el. Från september 2018 kommer halogenlampor i energiklass C-D att fasas ut.

Halogenlampan i energiklass B med skruvsockel

Halogenlampor i energiklass B håller upp till 3 000 timmar, det vill säga tre gånger så länge glödlampan och de drar 50 procent mindre el. Halogenlampor i energiklass B är inte så vanliga på marknaden, delvis beroende på att det finns effektivare LED-lampor i samma prisläge.

Alla kan dimras och de har maximal färgåtergivning

Det finns halogenlampor med skruvsockel i olika storlekar och olika former på lampan, till exempel som kronljus för att passa i olika armaturer. Alla halogenlampor går att dimra och de har en färgåtergivning på Ra 100. Det är det bästa en lampa kan ha och betyder att färger återges bra i ljuset från lampan.

Halogenkapsel

Det finns även så kallade halogenkapsalar för 12 volt (V), med stiftsockel och halogenkapsel för 230 volt (V). Dessa fungerar bara i speciellt anpassade armaturer.

Reflektorlampa som ger riktat ljus

Det finns även halogenreflektorlampor som har olika stiftsocklar och som bara passar i speciellt avsedda armaturer. Dessa halogenlampor ger ett riktat ljus. Läs mer om reflektorlampan här.

Induktionslampan

Induktionslampan har fått sitt namn av att den har en eller flera induktionsspolar som skapar ett elektromagnetiskt fält i en gasfylld glasbehållare. Det elektromagnetiska fältet sätter igång en rad gasurladdningar där ultraviolett strålning bildas (UV). När UV-strålningen når det lyspulver som finns inuti lamphöljet så bildas vitt ljus. På så sätt liknar induktionslampor vanliga urladdningslampor som till exempel lysrör och metallhalogenlampor, men i lysrör och metallhalogenlampor skapas gasurladdningarna med hjälp av elektroder istället för med induktionsspolar.

Här används lampan

Induktionslampan används främst för utomhusbelysning i parker, på gång- och cykelvägar eller vid parkeringsplatser. Inomhus kan det finnas induktionslampor i till exempel industrier eller i trappuppgångar. Generellt är induktionslampor betydligt ovanligare än andra urladdningslampor som till exempel lysrör och metallhalogenlampor.

Livslängd upp till 100 000 timmar förekommer

I och med att induktionslampor inte har några elektroder inne i glasbehållaren som förbrukas med tiden, kan dessa ha en mycket lång livslängd - 50 000 timmar eller upp till 100 000 timmar. Precis som lysrör innehåller induktionslampan både lyspulver och kvicksilver vilket är en förutsättning för att lampan ska fungera.

Drivdonen har kortare livslängd än lampan

Induktionslampan behöver elektroniska drivdon. De kan antingen vara inbyggda i lampan eller i armaturen. Drivdonen har kortare livslängd än lampan. Sitter drivdonen i armaturen och inte direkt i lampan så kan du byta driftdon.

Ljusflöde på upp till 50 000 lumen

Ljusflödet, som visar hur mycket ljus lampan ger, i alla riktningar, kan vara upp till 50 000 lumen för en induktionslampa. Ljusflödet minskar dock gradvis med tiden.

Ett mått på lampans effektivitet är hur mycket ljus lampan ger i förhållande till den effekt den drar. Detta kallas även ljusutbytet. För induktionslampan ligger den från 50 lumen per watt upp till 100 lumen per watt.

Färgåtergivning

Induktionslampor kan ha lika bra färgåtergivning som urladdningslampor (t.ex. lysrör och metallhalogenlampor).

Olika typer av induktionslampor

Det finns olika typer av induktionslampor. Vissa induktionslampor innehåller kvicksilverånga och liknar lysrör eller lågenergilampor. Andra induktionslampor är fyllda av en gasblandning, bestående av bland annat metallhalogener och kvicksilver, under relativt högt tryck. Den senare typen liknar metallhalogenlampor och kallas även plasmalampor.

Ska lämnas till miljöstation

Precis som alla andra lampor ska induktionslampan lämnas till miljöstation när den slocknat. Den innehåller bland annat kvicksilver.

LED-lampan

Lysdiodlampan, mest känd som LED-lampa från den engelska förkortningen Light Emitting Diods. Det ska framgå på förpackningen om lampan inte är dimbar.

Sparar upp till 80 procent jämfört med glödlampan

LED-lampan håller upp till 15 gånger längre än glödlampan och drar ungefär 80 procent mindre el. De innehåller inget kvicksilver. Det finns LED-lampor med olika socklar och i många olika storlekar och former för att passa i olika armaturer. De finns till exempel som kronljus och som päronlampor.

Du kan välja om ljuset ska vara kallt eller varmt

En LED-lampa kan ha varmt eller kallt ljus, detta visas på förpackningen som kelvin (K), ju lägre siffra desto varmare upplevs ljuset från lampan.

Krav på bra färgåtergivning

Från 1 september år 2013 är det krav på att alla LED-lampor för hembelysning ska ha färgåtergivning Ra 80 eller bättre. Det betyder att lampan återger färger på olika föremål bra. Motsvarande krav har sedan länge funnits för lågenergilampor.

Krav på livslängd och ljuskvalitet

Sedan 1 mars år 2014 finns skärpta krav på kvaliteten på LED-lampor, både vad gäller livslängd och hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som måste finnas kvar efter 6 000 timmar.

Ständig utveckling

LED-lamporna utvecklas hela tiden och trenden är att lamporna blir bättre samtidigt som priserna sjunker. LED-lamporna har också öppnat upp för helt nya möjligheter när det gäller att designa nya armaturer eftersom lamporna kan göras så små och i många olika fgormer. Vilken ny teknik som kommer att lysa upp framtiden återstår att se.

Lysröret och kompaktlysröret

Diametern anges ofta som till exempel T5 eller T8, där siffran motsvarar antalet åttondelar av en tum.

Det finns två huvudtyper av lysrörsarmaturer

  1. Den äldre typen av armaturer med driftdon, kondensator och glimtändare
    Lysröret blinkar innan röret tänds helt och ljuset kan flimra. Färgåtergivningen är inte alltid helt bra; det kan ligga under Ra 80. Lysrör med dålig färgåtergivning fasas nu ut i och med ekodesignkraven som betyder att alla lysrör måste ha Ra 80 eller högre. En vanlig storlek på den äldre typen av lysrör är T8, vilket är en tum, det vill säga 26 mm. Ra (Rendering average) är måttet på hur väl färger återges i ljuset från en lampa. Det högsta värdet en lampa kan få är Ra 100. Idag måste alla lysrör som säljs till hushåll ha minst Ra 80.

  2. Lysrörsarmatur som har elektroniska högfrekvensdriftdon (HF-don)
    Dessa lysrör är energieffektivare och har bättre färgåtergivning än den äldre typen. De tänds dessutom omedelbart och ljuset är flimmerfritt. En vanlig storlek är T5, vilket betyder att de är smalare än de äldre lysrören. T5 motsvarar 5/8 tum, det vill säga 16 mm. Det finns varianter av T5 lysrör som är dimbara.

Tresiffrig kod visar lysrörets egenskaper

Lysrören betecknas med en tresiffrig kod, som till exempel 827, 830 eller 840."8" betyder att det har ett färgåtergivningsindex på Ra 80 medan övriga två siffror anger färgtemperaturen: "27" motsvarar 2 700 K, "30" motsvarar 3 000 K och "40" motsvarar 4 000 K. Ett exempel är ett lysrör med beteckningen 830, det vill säga har en färgåtergivning på Ra 80 och färgtemperatur på 3 000 K (varmvit). Har lysröret en ännu bättre färgåtergivning är första siffran 9.

Kompaktlysröret

Kompaktlysröret är i grunden samma lampa som lysröret, men är inte riktigt lika energieffektiv. Precis som lysröret fungerar den bara i armaturer med inbyggda driftdon. Kompaktlysrör är vanliga i skrivbordslampor samt i speciella armaturer för trapphus, källare och garage.

Om ett lysrör eller kompaktlysrör går sönder

Läs mer om vad du bör göra.

Både lysrör och kompaktlysrör innehåller kvicksilver.

 

Lågenergilampan

Lågenergilampan har funnits i mer än 30 år och var länge den enda energieffektiva ersättaren till glödlampan, därav namnet.

Sparar upp till 75 procent

Lågenergilampan håller upp till tio gånger längre än en glödlampa och drar 75 procent mindre el.

En lågenergilampa innehåller kvicksilver. På lampförpackningen ska det framgå hur många milligram kvicksilver som finns i lampan.

Du kan välja om lampan ska ha kallt eller varmt ljus

Du kan välja om lampan ska ha kallt eller varmt ljus

Lågenergilampor finns med varmt eller kallt ljus. En lågenergilampa med 2 700 kelvin ger ett varmare ljus än en lampa med 4 000 kelvin.

Om en lågenergilampa går sönder

Läs mer om vad du bör göra om en lågenergilampa gått sönder.

Reflektorlampan

Reflektorlampor finns både som halogenlampa och som LED-lampa, för 12 volt, och för 230 volt. De finns även som lågenergilampor, men de är mer sällsynta. De kan ha vanlig skruvsockel, stor sockel E27 och liten sockel E14, eller stiftsockel, till exempel GU 4, GU 5,3, GU 8, eller GU 10. Siffrorna för stiftsockeln visar avståndet mellan kontaktstiften i millimeter.

Energimärkning och information på lampförpackningen

Reflektorlampor har krav på energieffektivitet och livslängd och ska som andra lampor vara energmärkta. Det är även krav på information på lampförpackningen, för att underlätta för dig när du ska köpa en ny lampa. Titta efter energimärkningsetiketten när du ska köpa.

Halogenreflektorlampa

Effektiva halogenreflektorlampor använder mellan 30 procent (230 volt) och 50 procent (12 volt) mindre energi och har två gånger så lång livslängd som äldre reflektorlampor.

LED-reflektorlampa

LED-reflektorlampor sparar upp till 80 procent jämfört med äldre reflektorlampor och håller fem till tio gånger längre. En gammal halogenreflektorlampa håller upp till 2 000 timmar medan en LED-reflektorlampa håller upp till 10 000 till 20 000 timmar.

Från 1 mars år 2014 finns det skärpta krav på livslängd och ljusflöde för LED-reflektorlampor.

Lågenergilampor har krav på livslängd

Från 1 mars år 2014 finns skärpa krav på på livslängden för riktade lågenergilampor som används i till exempel spotlights.

Ta reda på reflektorlampans utstrålningsvinkel

Titta på förpackningen så att lampan har den utstrålningsvinkel du önskar, den anges i grader. Lågt tal betyder att lampan är smalstrålande och högre tal betyder normalstrålande eller bredstrålande reflektorlampa. Utstrålningsvinkel kallas även strålvinkel.

Smalstrålande har en utstrålningsvinkel under 20 grader. Dessa kan till exempel användas för att belysa ett vackert föremål som du vill lyfta fram i rummet.Normalstrålande har 20-40 grader och används exempelvis till läslampan.Bredstrålande har över 40 grader. Dessa passar i infällda spotlights i taket för att ge ett bra allmänljus.

Lampor som har en utstrålningsvinkel över 90-grader lämpar sig inte för punktbelysning. Punktbelysning kan du använda för att lyfta fram till exempel en vacker tavla eller något annat föremål genom att belysa det med en spotlight med reflektorlampa.

Speciallampor

Namnet speciallampa får bara användas för lampor som har ett specifikt, väl avgränsat användningsområde. Exempel på speciallampor är lampor för terrariebelysning och ugnslampor.

Kommer det effektivare lampor försvinner speciallampan

Anledningen till att det finns speciallampor är att det ännu inte finns några energieffektiva ersättningslampor för dessa speciella användningsområden, som ofta ställer unika krav på lampan. En ugnslampa till exempel måste klara väldigt höga temperaturer. Om det i framtiden kommer effektivare lampor på marknaden kommer speciallampan att förbjudas. Ett exempel är symaskinslampor som tidigare räknades som speciallampa, men numera finns det energieffektiva lampor med god färgåtergivning, vilket är viktigt när du syr, som passar i symaskiner.

Speciallampor är inte lämpliga för hembelysning

Tillverkaren ska klart och tydligt markera på förpackningen, och i all annan produktinformation, om lampan är en speciallampa. Det ska framgå att lampan inte lämpar sig för hembelysning. Ofta visas detta som en symbol i form av ett överkryssat hus. Dessutom måste det tydligt framgå var lampan ska användas.

Ingen energimärkning och inga ekodesignkrav

Om du köper en speciallampa är det bra att känna till att den inte har några ekodesignkrav och ingen energimärkning. Det betyder att den inte är lika energieffektiv som andra lampor och att den inte heller har samma krav på bra färgåtergivning och livslängd.