Information på förpackningen

När du ska köpa ny lampa har du god hjälp av vad som står på lampförpackningen. Det gör att du lättare kan välja en lampa som motsvarar dina önskemål och behov. Informationen kan visas som text, symboler, bilder eller diagram.

Den här informationen hittar du på lampförpackningen:

  • Hur mycket ljus lampan ger anges i lumen (lm).
  • Livslängd i timmar (h). En lampa är tänd i snitt 1 000 timmar per år.
  • Färgtemperatur i kelvin (K), 2 700 K betyder att lampan ger ett varmt ljus, 4 000 K betyder ett kallare ljus.
  • Upptändningstid, den tid det tar för lågenergilampan att nå 60 procent av ljusflödet. Anges i sekunder. Om lågenergilampan tänder på mindre än en sekund får den kallas snabbtändande. LED-lampor och halogenlampor tänder direkt.
  • Antal tändcykler, visas ofta med en av/på knapp eller liknande. Siffran anger hur många tändningar lampan ska klara under sin livslängd. Ju längre livslängd desto fler tändningar och släckningar måste lampan klara.
  • Om lampan inte är dimbar, det visas ofta med en symbol.
  • Lampans mått i millimeter.
  • Kvicksilverinnehåll i milligram (mg). Detta gäller bara lågenergilampor.
  • Hänvisning till webbplats där det ska finnas instruktion om hur en trasig lågenergilampa ska tas om hand.
  • För speciallampor ska det tydligt framgå var lampan ska användas och att den inte lämpar sig för hembelysning. Detta visas ibland som en symbol i form av ett överkryssat hus.