Varför försvann glödlampan?

Glödlampan är snart ett minne blott. Den har lyst upp våra hem sedan slutet av 1800-talet. Det tog dock tid för glödlampan att bli populär. Till en början konkurrerade den med både fotogen- och gaslampor som var betydligt billigare.

Glödlampan gav ett bra ljus, det är det ljus som vi vant oss vid och jämför alla andra lampor med. Glödlampan använder dock onödigt mycket energi, av den energi som glödlampan använder blir bara fem procent ljus, resten blir värme.

Glödlampan har stegvis fasats ut

Därför beslutade EU-länderna gemensamt att stegvis fasa ut glödlampor och annan ineffektiv belysning till förmån för energieffektivare lampor med bra ljus. Detta sker via ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. Även i andra delar av världen har glödlampor fasats ut för att ge plats för energieffektivare lampor.

Innan utfasningen av glödlampan började svarade belysningen för cirka 20 procent av hushållselen. Hushållselen går till framförallt hemelektronik, vitvaror och lampor.

Får jag fortsätta använda mina gamla glödlampor?

De glödlampor som fortfarande finns i butik får säljas slut och glödlampor som finns i ditt hem kan du fortsätta att använda tills de slocknat, och då ska du lämna dem till miljöstation för återvinning, de får inte kastas i soporna eller i glasåtervinningen.

Sparar motsvarande 100 000 eluppvämda villor på ett år

När alla glödlampor är borta beräknas det minska elanvändningen i EU med 39 miljarder kilowattimmar och i Sverige med 2 miljarder kilowattimmar per år. Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen för 100 000 eluppvärmda villor under ett år.

Ekodesignkrav och energimärkning

Det finns krav på lampor, både vad gäller energieffektivitet, kvalitet, livslängd och hur mycket av det ursprungliga ljusflödet som måste finnas kvar efter 6 000 timmar samt bra färgåtergivning, minst Ra 80 eller bättre. Dessutom är lamporna och armaturerna energimärkta, de effektivaste lamporna är i energiklass A++.

Utfasningen steg för steg

Så här har glödlampan successivt fasats ut, men det handlar inte bara om att få bort ineffektiva lampor utan också om att ställa krav på bra funktion och kvalitet för de effektiva lamporna.

  • September 2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts glödlampor.
  • September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor.
  • September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor.
  • September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor.

Detta återstår

2018 skärps kraven på halogenlampor då halogenlampor i energiklass C-D försvinner.