Energimärkning av dammsugare

Krav på energimärkning för dammsugare är borttaget i alla EU-länder. 

Kravet på energimärkning ogiltigförklarades i EU-domstolen den 8 november 2018 och domen vann laga kraft den 18 januari 2019. Domen som vann laga kraft den 18 januari 2019 innebär att energimärkningen för dammsugare från och med nu är ogiltig, och inte tillåten att använda. Detta innebär att leverantörer och återförsäljare ska ta bort märkningen i butik, på internet och i reklam.  

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med att ta fram nya energimärkningskrav för dammsugare och Energimyndigheten kommer som vanligt att samarbeta med berörda intressenter för att få in synpunkter. Ekodesignkraven för dammsugare är oförändrade och gäller fortfarande och det samma gäller ekodesign- och energimärkningskrav för alla övriga produkter.

Läs mer här om vad detta innebär för återförsäljare och konsumenter.