Energimärkning av diskmaskiner

Så här läser du etiketten för diskmaskiner.

 

 

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Diskmaskiner på den svenska marknaden är i energieffektivitetsklass A eller bättre, vilket betyder att det inte finns några diskmaskiner i den nedre delen av skalan.

 

 

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år för 280 diskar. Det ska finnas en tydlig markering på programvredet eller displayen som visar vilket program tillverkaren använt för energimärkningen.

 

Årlig vattenanvändning

Vattenanvändningen per år för 280 diskar. Symbolen är en kran.

 

Torkning

Torkeffektivitetsklassen visas på en skala från A till G, där A betyder torrast disk. I det här exemplet har diskmaskinen torkklass A. Symbolen visar en tallrik med värmeslingor.

 

Kapacitet i antal kuvert

Hur mycket disk som ryms i maskinen per omgång. Anges i antal kuvert. Ett kuvert består av en förutbestämd uppsättning med tallrikar, glas, bestick och uppläggningsfat.

Generellt är det lättare för diskmaskiner med stor kapacitet att få en bättre energieffektivitetsklass, jämför därför inte bara energieffektivitetsklassen utan också energianvändningen per år. Symbolen för kapacitet är en bild på mattallrik, glas och bestick.

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A) Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.