Energimärkning av kylar och frysar

Så här läser du etiketten för kylar och frysar.

 

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Kylar och frysar på den svenska marknaden är i energi-effektivitetsklass A+ eller bättre, vilket betyder att det inte finns några kylar eller frysar i den nedre delen av skalan.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

På energimärkningen visas den årliga energianvändningen i kilowattimmar. På energimärkningen visas detta som kilowattimmar per annum. Annum är latin och betyder år.

Volym kyl och frys i liter

Nettovolym för kylen i liter (L). Symbolen på energimärkningen är ett mjölk- eller juicepaket. Även vinkylar ska vara energimärkta, då används en flaska som symbol för volymen.

Nettovolym

Nettovolymen för frysen i liter (L), symbolen är en snöflinga, den används på frysskåp och frysboxar. Nettovolymen är den användbara volymen som finns i kylen eller frysen.

Ljudeffektnivån (buller)

Buller i dB(A). Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.