Våra tester

Energimyndighetens Testlab testar produkter som använder energi, till exempel lampor och tvättmaskiner. Testerna utförs i ett ackrediterat testlaboratorium. 

Fokus i våra tester är bland annat energianvändning, funktion och buller.Vi har ett uppdrag att beakta konsumentaspekter i alla tester av produkter som används av privatpersoner.

Mer information om Testlab och våra tester hittar du här.