Om en lampa går sönder

Lysröret, kompaktlysröret och lågenergilampan innehåller kvicksilver, vilket är en förutsättning för att de ska kunna fungera. Viktigt att du hanterar lampan rätt om den går sönder och alla lampor ska lämnas till kommunens återvinningscentral.

På lampförpackningen ska det finnas information om hur många milligram kvicksilver det finns i lampan. Där ska det också finnas hänvisning till en webbsida där du kan hitta information om återvinning och vad du ska göra om en lampa går sönder.

Dammsug aldrig upp en trasig lågenergilampa

Dammsug aldrig upp lampresterna. Dammsugaren kan nämligen finfördela och förånga kvicksilverdropparna som då kan spridas till inomhusluften via dammsugarens utblås.

Olika råd beroende på om lampan är tänd eller släckt

Vad du ska göra med den trasiga lampan beror på om den är kall eller varm när den går sönder. Är lampan tänd när den går sönder är den varmare än om den är släckt.

Om en släckt lågenergilampa går sönder

  • Samla upp lampresterna, till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock.
  • Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken.
  • Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver från lågenergilampa".
  • Lämna burken till kommunens återvinningscentral för miljöfarligt avfall.

Om en tänd lågenergilampa går sönder

Om lågenergilampan är tänd, eller precis har varit tänd, när den går sönder ska du vara extra försiktig. Eftersom lampan är varm är kvicksilvret gasformigt och kan spridas via inomhusluften till andningsorganen.

  • Stäng alla innerdörrar till rummet där lampan gått sönder.
  • Öppna ett fönster, en balkong eller altandörr för att ventilera.
  • Lämna rummet i 20-30 minuter. Det är vad Kemikalieinspektionen rekommenderar.
  • När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem, till exempel med en bit styvt papper eller kartong, och lägga dem i en glasburk med lock.
  • Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken. Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver från lågenergilampa".
  • Lämna burken till kommunens återvinningscentral för miljöfarligt avfall.