Energimärkning av kombinationer av uppvärmningspaket

Så här läser du etiketterna för olika kombinationer av uppvärmningspaket.

Gå till Energimärkning för varmvattenberedare och solvärme

Gå till Energimärkning för paket med fastbränslepanna, kompletterande värmepanna/värmepump, temperaturregulator eller solvärme 

Energimärkning för pannor och värmepumpar som kombineras med temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning och vattenuppvärmning som pannan/värmepumpen skulle ha utan någon extra utrustning. I det här exemplet A+ för rumsuppvärmning och A för vattenuppvärmning.
I rutan längst ner till vänster anges med ett kryss om någon av de fyra produkterna solvärmeutrustning, ackumulatortank, temperaturregulator eller tilläggsvärmare ingår i paketet. Minst en ruta, för solvärmeutrustning eller temperaturregulator, måste vara ikryssad.
Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A+++ till G, där A+++ är effektivast. Energieffektivitetsklassen anges utan extra utrustning.

Symbolen i form av en vattenkran och den nedre energiskalan visar hur effektivt systemet kan producera varmvatten till kranar och duschar på en skala från A+++ till G, där A+++ är effektivast. . Vid vattenkranen anges vilken tapprofil pannan, värmepumpen eller varmvattenberedaren är testad för och klarar. Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten som kan produceras. Storleken kan variera från 3XS till XXL. Om systemet inte kan producera varmvatten till kranar och duschar finns det bara en skala för rumsuppvärmning på etiketten.

Energieffektivitetsklassen anges utan extra utrustning.

 

Energimärkning för varmvattenberedare och solvärme

Denna del anger energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning på varmvattenberedaren utan solfångare, i det här exemplet A.
Denna del visar med ett kryss om någon av de två produkterna solvärmeutrustning och/eller ackumulatortank kan ingå i paketet. Minst en ruta, den för solvärmeutrustning, måste vara ikryssad.
Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A+++ till G, där A+++ är effektivast.

Energimärkning för paket med fastbränslepanna, kompletterande värmepanna/värmepump, temperaturregulator eller solvärme

Bild som visar energimärkningsetikett fastbränslepanna med kombination av uppvärmning.
Bild som visar Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G
Denna del anger energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning för
pannan utan paketet med produkter, i det här exemplet A++.
Bild som visar vilka produkter som ingår i paketet.
Denna del visar med ett kryss om någon/några av de fyra produkterna
solvärmeutrustning , ackumulatortank, temperaturregulator och/eller kompletterande
panna/värmepump ingår i paketet. Minst en ruta måste vara ikryssad.
Bild som visar Produktpaketets energieffektivitetsklass avseende rumsuppvärmning.
Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A+++ till G, där A+++ är effektivast.