Energimärkning av kylar och frysar

Så här läser du etiketten för kylar och frysar.

OR-kod leder till mer information

Scanna QR-koden med en smart mobiltelefon för att se produktinformationsbladet.

Energiklass på skalan A till G

Energiklass på skalan A–G, exemplet visar energiklass B.

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år i kilowattimmar, annum betyder år. Beräkningar utgår från att temperaturen i kylen är +4 ºC och i frysen -18 ºC.

Volym frys

Frysens volym i liter.

Volym kyl

Kylens volym i liter.

Buller

Buller visas både som antal decibel och på skalan A–D, där A betyder lägre ljud än D. En ökning med 3 dB är knappt hörbar för det mänskliga örat. En ökning med 10 dB upplevs som dubbelt så högt.