Energimärkning av luftluftvärmepumpar

Så här läser du etiketten för luftluftvärmepumpar.

För att du ska få en värmepump som är så effektiv som möjligt för uppvärmning i vårt klimat så ska du fokusera på energi-effektivitetsklassningen och årsvärmefaktorn för uppvärmning, detta visas längst till höger på energimärkningen.

Den energimärkningsetikett som visas i detta exempel har uppgifter om energieffektivitets-klass med mera för samtliga tre klimatzoner i Europa.

Energieffektivitetsklass för luftkonditionering på skalan A+++ till G

Energieffektivitetsklassen för luftkonditionering visas på en skala från A+++ till G, där A+++ är effektivast. Säsongsköldfaktorn för luftkonditionering förkortas SEER, efter den engelska beteckningen, "Seasonal Energy Efficiency Ratio"

Effekt i kilowatt visar hur mycket kyla pumpen kan ge

Luftkonditioneringens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer kyla kan apparaten producera.

Säsongsköldfaktorn för kyla (SEER)

Säsongsköldfaktorn för kyla, ju högre siffra desto bättre.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

Energianvändningen per år visar hur mycket el luftkonditionerings-apparaten behöver för sin drift under ett helt år. På energimärkningen visas detta som kilowattimmar (kWh) per annum. Annum är latin för år.

Årsvärmefaktorn för uppvärmning – fokusera på nordiskt klimat

Årsvärmefaktorn för uppvärmning förkortas SCOP, efter den engelska beteckningen, "Seasonal Coefficient of Performance". Titta på de siffror som anges för nordiskt klimat, det är den blå zonen på kartan. Det är inte alla värmepumpar som har energimärkning för nordiskt klimat och då är den delen av märketiketten tom.

Effekt i kilowatt visar hur mycket värme pumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan luftluftvärmepumpen producera. Kolla efter effekten för kallt klimat, längst till höger på etiketten, då ser du hur mycket värme luftluftvärmepumpen kan ge för svenska förhållanden. Om tillverkaren bara anger effekt för europeiskt medelklimat kan du räkna med att effekten blir lägre i vårt klimat.

Årsvärmefaktorn för uppvärmning (SCOP)

Årsvärmefaktorn för uppvärmning, ju högre siffra desto bättre. Det förekommer att tillverkare ibland hänvisar till värmefaktorn, men då avser den inte ett helt år utan bara en viss bestämd utomhustemperatur, där pumpen är som allra effektivast.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

Energianvändningen per år visar hur mycket el värmepumpen behöver för sin drift under ett helt år. På energimärkningen visas detta som kilowattimmar (kWh) per annum. Annum är latin för år.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både inomhusdelen och utomhusdelen. En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat.