Energimärkning av tvättmaskiner

Så här läser du etiketten för tvättmaskiner.

OR-kod leder till mer information

Scanna QR-koden med en smart mobiltelefon för att se produktinformationsbladet.

Energiklass på skalan A till G

Energiklass på skalan A–G, exemplet visar energiklass B.

Energianvändning för 100 tvättar

Energianvändning i kilowattimmar (kWh) för 100 tvättar med programmet ”Eco 40–60”.

Kapacitet visar hur mycket tvätt som ryms i maskinen

Hur mycket tvätt som ryms i maskinen anges i kilo (kg).

Programtid

Tid i timmar och minuter för det energimärkta tvättprogrammet ”Eco 40–60”.

Vattenförbrukning per tvätt

Vattenförbrukning i liter per tvätt med programmet ”Eco 40–60”.

Centrifugeringsklass på skalan A-G

Effektivitetsklass för centrifugering med programmet ”Eco 40–60”.