Energimärkning av värmepumpar

Så här läser du etiketterna för värmepump endast för uppvärmning och värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten.

Gå till Värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten

Värmepump endast för rumsuppvärmning

 

Bilden visar energimärkning för värmepump


Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A+++ till D

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av en radiator.

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är effektivast. 

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både värmepumpens inomhusdel och utomhusdel.

En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat. Beroende på hur värmepumpens delar ska placeras kan ljudnivån vara av större eller mindre betydelse.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.


Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna.

Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.

 

Värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten


etikett varmepump rumsuppvarmning och tappvatten.png

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A+++ till D

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element.


Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är effektivast. 

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till F

För de värmepumpar som även kan producera tappvarmvatten till kranar och duschar, ska energieffektivitetsklassen för uppvärmning av vatten visas på en skala från A+ till F, där A+ är effektivast.


Att en värmepump kan producera tappvarmvatten markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av en vattenkran. Vid vattenkranen anges också vilken tapprofil värmepumpen klarar.

Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Storleken kan variera från 3XS till XXL.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både värmepumpens inomhusdel och utomhusdel. En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat.

Beroende på hur värmepumpens delar ska placeras kan ljudnivån vara av större eller mindre betydelse.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera.

Tänk på att den värmepump som har högst effekt inte nödvändigtvis är bäst i ditt hus, utan välj värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.


Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna.

Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.

Ikon för smart styrning

Om värmepumpen kan köras under låglasttimmar får ikonen med klockan och mynten visas.

Fler produkter med energimärkning