Energimärkning av vinkylar

Så här läser du etiketten för vinkylar.

OR-kod leder till mer information

Scanna QR-koden med en smart mobiltelefon för att se produktinformationsbladet.

Energiklass på skalan A till G

Energiklass på skalan A–G, exemplet visar energiklass B.

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år i kilowattimmar, annum betyder år. Temperaturen i vinkylen är +12 grader Celsius.

Volym vinkyl

Volymen anges i antal flaskor som ryms i vinkylen.

Buller

Buller visas både som antal decibel och på skalan A–D, där A betyder lägre ljud än D. En ökning med 3 dB är knappt hörbar för det mänskliga örat. En ökning med 10 dB upplevs som dubbelt så högt.