Dimensionera ditt luftkonditionerings- system rätt

Ett överdimensionerat system är dyrare att installera och går ofta sämre än ett system som är lagom stort. Eftersom kylning är en mer energikrävande process än värmning, kan ett feldimensionerat kylsystem bli direkt kännbart i plånboken.

Hur bedömer man om systemet är rätt dimensionerat?

Precis som för värmesystem, handlar dimensioneringen av kylsystem om att bedöma byggnadens kyleffektbehov och jämföra detta med kylsystemets kapacitet (effekt). Ett kylsystem som är rätt dimensionerat klarar av att förse lokalen med kyla under alla tider på året men är inte onödigt stort. Två frågor som kan ge dig ledtrådar om kylsystemets dimensionering är:

  • Har byggnadens kylbehov förändrats eller värmetillskottet ökat?
  • Är systemet mer än 20 år gammalt eller har det byggts om?
  • Har byggnadens kylbehov förändrats eller värmetillskottet ökat?

Energieffektiviserande åtgärder kan minska kyleffektbehovet. Det gäller framför allt om

  • energieffektiviseringarna avser fastighetsel
  • byggnadens användning ändras och/eller solskyddet ändras.

Sådana förändringar är alltså bra indikationer på att dimensioneringen kan vara fel.

Är systemet mer än 20 år gammalt eller har det byggts om?

Äldre system kan vara överdimensionerade "för säkerhets skull". Lokalen kan också vara byggd för något helt annat, till exempel en serverhall där behovet av kyla kan ändras snabbt. När äldre systemkomponenter som har gått ur sortimentet ska bytas ut väljs närmaste större modell. Dessutom kan klimatförändringar och människors förväntningar på inomhusklimatet göra att systemet inte längre är dimensionerat för rätt förutsättningar.

Använd "gröna hyresavtal" för att minska effekttopparna

Ett sätt att formulera ett "grönt hyresavtal" är att brukaren av byggnaden accepterar en större variation på inomhustemperaturen. Istället för att förvänta sig att temperaturen ska hållas på exakt 21 °C året om, accepterar brukaren att temperaturen kan sjunka ett par grader under årets absolut kallaste period och höjas ett par grader under de varmaste dagarna.

Denna överenskommelse gör påtaglig skillnad på vilken toppeffekt som krävs av såväl värme- som kylsystem.