Dimensionera ditt värmesystem rätt

Ett överdimensionerat system är dyrare att installera och fungerar ofta sämre än ett system som är lagom stort. För alla delar i värmesystemet, pannan, brännaren och cirkulationspumpen, gäller att rätt dimensionering innebär lägre investeringskostnad och bra driftekonomi.

Hur bedömer man om systemet är rätt dimensionerat?

Om ditt värmesystem är rätt dimensionerat eller överdimensionerat är inte alltid så lätt att se vid en snabb anblick. Det handlar om att bedöma byggnadens värmeeffektbehov och jämföra detta med värmepannans kapacitet (effekt). En värmepanna som är rätt dimensionerad klarar av att förse huset med värme under alla tider på året men är inte onödigt stor. I dokumentationen respektive produktfakta för den installerade anläggningen kan beräknat energi- och effektbehov framgå.

Två frågor som kan ge dig ledtrådar om du bör ta in en fackman för att kontrollera värmesystemets dimensionering är:

  • Har byggnadens värmebehov förändrats eller värmetillskottet ökat?
  • Är värmesystemet mer än 20 år gammalt eller har det byggts om?

Energieffektiviserande åtgärder kan minska värmeeffektbehovet. Det gäller framför allt om:

  • byggnadens ytterskal (klimatskalet) isoleras eller tätas
  • fönsterförbättrande åtgärder som resulterar i att fönstren får lägre U-värde (bättre värmeisolering) genomförs
  • byggnadens användning ändras och/eller värmetillskottet från verksamheten ökar.

Sådana förändringar är alltså bra indikationer på att dimensioneringen kan vara fel.

Är värmesystemet mer än 20 år gammalt eller har det byggts om?

Äldre system kan vara överdimensionerade "för säkerhets skull". Systemet kan också vara byggt för något helt annat, till exempel för en helt annan verksamhet eller för att tillgodose behovet efter en planerad tillbyggnad som aldrig blev av. När äldre systemkomponenter som har gått ur sortimentet ska bytas ut, väljs närmaste större modell. Listan över mer eller mindre medvetna överdimensioneringar kan göras lång, och ju äldre värmesystemet är desto mer troligt är det att du hittar en eller flera av dem i ditt system.

Går det att koppla bort delsystem?

Under den största delen av året är värmeeffektbehovet mindre än hälften av den värmeeffekt som behövs under årets kallaste timmar. Om du har flera system som arbetar parallellt kan du överväga om det är möjligt att stänga ner något av dem under delar av året och låta de system som är i drift gå fullastade. Vid större överdimensionering kan det vara möjligt att stänga ner ett system helt och flytta över dess funktion på ett annat system som har ledig kapacitet.

Använd ackumulatortankar

Ett annat sätt att hantera en överdimensionerad värmeanläggning är att använda den tillsammans med en eller flera ackumulatortankar som lagrar värme. Därmed kan värmekällan arbeta med full kapacitet även om värmebehovet är lägre och överskottet får ladda upp ackumulatortankarna. Därefter får värmesystemet stå stilla och ackumulatortankarna används för att täcka husets behov av värme och tappvarmvatten. Ackumulatortankar används alltid tillsammans med vedpannor och är också ett bra sätt att ta tillvara värmen i en solfångaranläggning.

Byte av uppvärmningsform

Att byta uppvärmningsform innebär inte automatiskt att uppvärmningen sker mer energisnålt men det kan innebära en kostnadsminskning. Eftersom konvertering av värmesystemet är en stor investering som du kommer att leva med under många år framöver, bör du ta dig tid att utvärdera de olika alternativen noga.

Något att tänka på:

  • Planerar du andra åtgärder för att minska byggnadens energibehov? I så fall bör du genomföra dessa först och dimensionera det nya värmesystemet för det lägre energi- och effektbehovet. Då undviker du att få ett överdimensionerat system som både är dyrare i inköp och dessutom ofta har högre driftkostnader.
  • Byter du från olja eller naturgas till andra energislag bör du grunda värmeförsörjningen på förnybara energislag.
  • Den anläggning du väljer bör vara så flexibel att du kan byta energislag till en rimlig kostnad.