Ansök om investeringsstöd

När du vill ansöka om stöd för Investeringsstöd gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

Gör så här för att söka stödet:

1. Sök behörighet i E-kanalen

Gå till E-kanalen och välj "Ansök om behörighet".

Gå sen till "Ansök om behörighet som projektledare" och fyll i de uppgifter som efterfrågas. Det kan ta upp till ett par dagar att få behörighet. OBS! Tänk på att spara dina användaruppgifter till E-kanalen eftersom de även ska användas vid både ansökan och rapportering.

2. Förbered din ansökan

Förbered din ansökan genom att ta reda på nödvändig information om ditt företag samt förbered nödvändiga dokument. För att kontrollera att du har all information som krävs för en ansökan kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla i vår checklista innan en ansökan skickas in. Checklista vid ansökan om investeringsstöd.

3. Logga in i E-kanalen och gör din ansökan

När du fått användarnamn och lösenord till E-kanalen är det dags att skriva ansökan.

Gå till E-kanalen och logga in.

I E-kanalen väljer du "Ny ansökan", sedan "Utlysning". Programmet du ska välja heter "Energisteget" och utlysningen är "Investeringsstöd". När du fyllt i ansökan trycker du på knappen "sänd in".

Genom att klicka på knappen intygar du att du är något av följande:

Firmatecknare eller behörig person som har erhållit fullmakt att lämna in ansökan.

Som bekräftelse på att ansökan är mottagen kommer ett bekräftelsebrev skickas till den i ansökan angivna adressen.

4. Beslut om företagets stödansökan

Efter att du gjort ansökan i E-kanalen får du efter ett par veckor ett beslut per e-post som meddelar om företaget har fått sin ansökan godkänd eller inte. I beslutet framgår bland annat beviljad tid för projektet och hur mycket pengar företaget får i stöd, samt när rapportering ska göras.

5. Villkorsbilaga

Med beslutet skickas även en villkorsbilaga som ska skrivas ut, signeras av projektledare och firmatecknare och laddas upp digitalt i e-kanalen.

Bedömningskriterier - så bedöms din ansökan

Energimyndigheten kommer att premiera ansökningar som tydligt visar hur det sökta investeringsstödet är kopplat till energieffektivisering. Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar som inkommit innan stängning av ett prövningstillfälle. En bedömning kommer att ta hänsyn till redovisad besparing per stödkrona.

Allmänna kriterierna som ansökningar bedöms utifrån:

  • Energirelevans, det vill säga en beskrivning av hur stor energibesparing som åtgärden förväntas medföra jämfört med om åtgärden inte genomförs.
  • Redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av energibesparingen.
  • Analys av möjliga mervärden som inkluderas. Möjliga mervärden som kan diskuteras är till exempel ökad produktkvalitet, ökad produktionstakt, minskade stilleståndstider, minskat underhåll, bättre arbetsmiljö.