Energikartläggning

Energieffektiviseringsarbetet börjar oftast med en energikartläggning.

Energikartläggning i små och medelstora företag

En energikartläggning är ett bra första steg. Längs vägen från ansökan till färdig energikartläggning finns ditt regionala energikontor och hjälper dig.

Här kan du läsa mer om energikartläggning i små och medelstora företag