Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, riksdagen.se

I januari 2020 startade en ny fyraårsperiod av lagstiftningen. Mer information finns att läsa i en ny vägledning för energikartläggning.

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Företag som delar upp energikartläggningen i etapper ska senast 31 mars varje år 2022 - 2024 rapportera in resultatet från föregående år. Företag som inte har kommit in med första rapportering under 2021 kan kontakta info...@energimyndigheten.se.