Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Rapporteringen av andra perioden av energikartläggning stängde den 31 maj 2021. Företag som inte inkommit med rapporteringen senast den 31 maj, kontakta info...@energimyndigheten.se

I januari 2020 startade en ny fyraårsperiod av lagstiftningen. Mer om vad som gäller finns att läsa i en ny vägledning.