Företag som har lämnat uppgifter om genomförd energikartläggning

Följande företag eller koncerner ingår sedan 2020 i Energimyndighetens uppföljning och utvärdering av lagen om energikartläggning (EKL). En koncern kan representera flera företag och totalt innefattas 5000 unika organisationsnummer.