3. Hyrda lokaler

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Hyrda lokaler.

+

Vårt företag hyr lokaler av en mindre fastighetsägare, måste vi kartlägga lokaler som vi inte själva äger?

Nej, ni är enbart skyldiga att kartlägga de delar av verksamheten som ni har rådighet över. I hyrda lokaler har hyresgästen i regel rådighet över sin verksamhetsenergi men inte över byggnadens energianvändning. Vi rekommenderar dock att ni samarbetar med er fastighetsägare för att få en helhetsbild av er energianvändning.

Läs mer om gränsdragningen mellan byggnadens energianvändning och verksamhetsenergi i de branschvisa vägledningarna för energikartläggning.

+

Vi är ett stort fastighetsbolag som hyr ut lokaler till ett annat stort företag. Vem är ansvarig för att kartlägga lokalerna?

Som fastighetsägare har ni ansvar för att kartlägga byggnadens energianvändning.

Hyresgästen ansvarar för energikartläggning av verksamhetsenergin. Grundprincipen är att den som har rådighet över energianvändningen också har ansvaret att kartlägga denna.

Vi rekommenderar dock ett samarbete mellan hyresgäst och fastighetsägare för att få en helhetsbild av energianvändningen.

Läs mer om gränsdragningen mellan byggnadens energianvändning och verksamhetsenergi i de branschvisa vägledningarna för energikartläggning.