5. Transporter

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Transporter.

+

Hur hanteras transporter?

Om transportverksamheten är fristående från ert bolag (det vill säga inte kan klassas som anknutet eller partnerföretag till moderbolaget) utan enbart utgörs av en tjänst eller servicefunktion som ni köper in behöver den inte inkluderas i kartläggningen.

Den särskilda europeiska standarden för energikartläggningar av transporter kan utgöra en användbar vägledning.

+

Vad inkluderas i begreppet transporter? Interna transporter, persontransporter, delade transporter, tjänstebilar, transport av produkter?

De transporter som företaget har rådighet över ska inkluderas i kartläggningen. Detta innebär i de flesta fall att företaget äger fordonet och/eller betalar för drivmedel till fordonet. Exempelvis kommer interna transporter i de flesta fall att inkluderas medan persontransporter till och från arbetet normalt sett inte inkluderas.

+

Hur räknar jag om drivmedel från fysisk kvantitet till energimängd?

För omräkning av fysisk kvantitet av exempelvis förbrukat drivmedel till energianvändning kan omräkningsfaktorer användas. Omräkningsfaktorer finns längst bak i Energimyndighetens publikation Energiläget.