7. Uppföljning och utvärdering i multinationella företag

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Uppgiftslämnande i multinationella företag.

+

Ska svenska anläggningar lämna uppgifter för uppföljning och utvärdering till svenska myndigheter och till exempel tyska anläggningar till tyska myndigheter (även om de finns inom samma företag)?

Ja. Energimyndigheten begär inte in uppgifter för uppföljning och utvärdering om anläggningar/delar av företag som finns i andra länder.

+

Om ett företag har flera olika anläggningar eller bolag i samma land, ska då uppgifter för uppföljning och utvärdering lämnas gemensamt på koncernivå för samtliga anläggningar eller uppdelat?

Energimyndigheten ser helst att uppgifterna för uppföljning och utvärdering för koncernen som helhet redovisas, men det är möjligt att rapportera för separata bolag inom koncernen. Själva energikartläggningarna ska dock fortfarande göras och användas på relevant detaljeringsnivå inom företaget eller koncernen.