8. Certifierad energikartläggare

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Certifierad energikartläggare.

+

Vad innebär kravet att kartläggningen ska göras av en certifierad energikartläggare?

Energikartläggningar som inte görs inom ramen för ett certifierat energi- eller miljöledningssystem ska göras av en certifierad energikartläggare. Kraven på den certifierade kartläggaren finns i föreskrifterna.

Det finns även en vägledning som förtydligar kompetenskraven i föreskrifterna och hur certifiering av energikartläggare kan ske. Vägledningens finns på Energimyndighetens webbplats: www.energimyndigheten.se/ekl

+

Var kan jag få information om vilka certifierade energikartläggare som finns?

+

Får kartläggaren ta hjälp av företagets egna experter?

Ja, men det är energikartläggaren som är ytterst ansvarig för kvaliteten på kartläggningen och att den genomförs i enlighet med krav i lag och föreskrifter.

+

Kan en av våra egna medarbetare certifiera sig som energikartläggare och göra energikartläggningen på vårt företag?

Ja, men eftersom det finns krav på att agera objektivt och oberoende hos en energikartläggare så kan det vara svårt. Energikartläggaren måste då vara placerad i en del av företaget som gör att den inte har direkt samröre med den verksamhet som kartläggs.

För samtliga krav på certifierade energikartläggare se §§ 9-15 i föreskrifterna, STEMFS 2014:2, samt kontakta ansvarigt certifieringsorgan, KIWA, för mer information.