9. Ledningssystem och interna experter

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, Ledningssystem och interna experter.

+

Vad är fördelen med att ha ett certifierat energi- eller miljöledningssystem jämfört med att göra en fristående kartläggning?

Fördelen i relation till lagen är att företaget inte behöver anlita en certifierad energikartläggare och att arbetet med energieffektivisering kan främjas om det formaliseras inom ett ledningssystem.

Information om vad man ska tänka på vid energikartläggning inom ett certifierat ledningssystem hittar du här.

Vad certifieringsorgan och företag måste göra beskrivs i Swedacs vägledningsdokument.

+

Vi har redan ett certifierat energiledningssystem som innehåller en kartläggning, räcker det med en kartläggning enligt kraven i ISO 50001 eller behöver vi göra något ytterligare?

Ja, kraven för energikartläggningen i ISO 50001 är tillräckliga, men en rapportering av resultaten i e-tjänsten krävs fortfarande.

+

Vilka krav ställs på den interna experten?

Den interna experten ska uppfylla de kompetenskrav som finns i föreskrifterna. Dock behöver den inte personcertifieras. Kompetenskraven kan även, inom företaget, uppfyllas av en grupp som tillsammans har all den kompetens som behövs.

+

Vi har valt att genomföra EKL inom ramen för ISO 14001. För detta krävs en tilläggscertifiering för STEMFS 2014:2. Vårt nuvarande certifieringsorgan kan inte erbjuda denna tilläggscertifiering. Hur löser vi detta?

Det finns ett antal certifieringsorgan som erbjuder tilläggscertifieringen enligt STEMFS 2014:2, dessa hittas på Swedacs hemsida. Antingen kan ert nuvarande certifieringsorgan köpa in tjänsten för tilläggscertifiering från ett annat certifieringsorgan som i har den tilläggsackreditering som krävs, eller så kan ni välja att byta certifieringsorgan till ett som har den tilläggsackreditering som krävs.

Ni kan även alltid välja ett annat genomförande av EKL, så som att anlita en certifierad energikartläggare eller införa ett energiledningssystem (ISO 50001).