Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

Den 10 oktober trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet (EED) i kraft. Energikartläggning och energiledningssystem behandlas i artikel 11 i direktivet.

Arbetet med att implementera det reviderade direktivet i Sverige har påbörjats. Denna text tar upp förändringar som påverkar vilka företag som kommer att omfattas.

  1. Den tidigare företagsdefinitionen, att ett företag omfattas av lagen baserat på antal anställda och omsättning, tas bort och ersätts av energianvändningsgränser.
  2. Är företagets totala energianvändning i Sverige lägre än 2,8 GWh per år så kommer företaget inte att omfattas av lagen och behöver varken göra en energikartläggning eller införa energiledningssystem.
  3. Har företaget en årlig energianvändning mellan 2,8 GWh och 23,6 GWh behöver en energikartläggning genomföras med certifierade energikartläggare eller med energiledningssystem. 
  4. Har företaget en årlig energianvändning över 23,6 GWh behöver företaget införa energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning. Ledningssystem ska vara infört senast 11 oktober 2027.
  5. Företag som inte omfattats av lagen tidigare men som gör det nu ska ha gjort sin första energikartläggning senast 11 oktober 2026. Företag som omfattas av lagen idag ska följa sin befintliga 4 års period.

Företag som planerar att genomföra energikartläggningen under 2024 rekommenderas att avvakta till kvartal 2 år 2024, då mer information kommer att finnas.

Energimyndigheten kommer genom nyhetsbrev informera om hur arbetet med implementeringen går. Vi återkommer med tider för EKL-workshops där vi kommer att diskutera frågeställningar inför införandet av EKL enligt det reviderade direktivet om energieffektivitet. 

Prenumerera på nyhetsbrev om energikartläggning

Mer information

Direktivet om energieffektivisering