Köpa energikrävande produkter

När du köper energikrävande produkter till verksamheten är det viktigt att du ser till hela produktens livslängd för att kunna bedöma investeringens lönsamhet. Här har vi samlat en rad tips och råd när du ska göra nya inköp i verksamheten.

Det är viktigt att skapa rutiner för att, på ett riktigt sätt, kunna utvärdera inkomna offerter men även för att kunna ställa rätt krav redan vid anbudsförfrågan.

Ställ krav vid upphandling

Att ställa både funktionskrav och krav på energieffektivitet när du upphandlar olika system är lönsamt. Genom våra publikationer om krav på olika produkter kan du får mer information inför inköp.

+

Välj en högeffektiv elmotor

Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör du både en ekonomisk vinst och en miljövinst. Många elmotorer är i drift långa perioder varje år och det finns många fördelar med att välja elmotorer med hög effektivitet.

Läs mer ekodesignkrav på cirkulationspumpar (lot 11) och övriga elektriska motorer (lot 30).

+

Ställ krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd. När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.

Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.

Beställ eller ladda ner broschyren Krav på pumpar.

Läs också mer om ekodesignkrav för cirkulationspumpar lot 11 samt pumpar (lot 28 och 29).

+

Ställ krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd. När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk. Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.

Beställ eller ladda ner Krav på kylaggregat.

+

Ställ krav på fläktar

Även för en fläktanläggning är driftskostnaden upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd. När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk. Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.

Beställ eller ladda ner Krav på fläktar.