Energimärkning av däck

Grönt energimärkta däck och en sparsam körstil ger en snittbensinbilist 1700 kronor varje år direkt i plånboken. Dessutom minskar klimatutsläppen.

Energimärkningen gör det lättare för dig som konsument att jämföra olika däck. Märkningen är gemensam för EU-länderna och den har symboler, vilket betyder att samma märketikett kan användas i alla länder, oberoende språk.

Energimärkning för däck till personbilar gäller från den 1 november 2012. Märkningen visar energieffektivitet, väggrepp vid vått väglag och buller.

Stor besparingspotential med effektiva däck

Däck svarar för 20 procent av fordonens bränsleförbrukning och de mest energieffektiva däcken beräknas minska förbrukningen med upp till 10 procent. På EU-nivå förväntas energimärkningen på sikt kunna spara 5 procent av den totala användningen av bränsle till transporter. Lägre bränsleförbrukning bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Energieffektivitet på skala A-G

Energimärkningen visar däckets energiklass på en skala från A till G, med pilar från mörkt grönt till rött. Däck märkta med energiklass A är effektivast, vilket betyder att de har ett lågt rullmotstånd. Varje steg i märkningen motsvarar ca 1 dl besparing på 10 mil. Dessutom visar märkningen däckets väggrepp vid vått väglag, också det på skalan A till G, där A betyder bästa grepp. Märkningen visar även det utvändiga bullerljudet, det vill säga hur mycket själva däcken bullrar på ett standardiserat underlag. Buller mäts i decibel dB(A).

Däck som inte är energimärkta

Det finns däck som inte omfattas av reglerna om energimärkning, som till exempel:

  • Dubbdäck
  • Regummerade däck
  • Reservdäck för temporärt bruk
  • Begagnade däck

Titta på egenskaper för snö och is på vinterdäck

För vinterdäck är det nödvändigt att komplettera med information om däckets egenskaper på snö och is. På Trafikverkets webbplats finns mer information.

Delat ansvar mellan tillverkare och handlare

Tillverkaren/importören ansvarar för att informationen som lämnas om däcket på energimärkningen är korrekt. Det finns även krav på vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av däck, i till exempel annonser och tv-reklam samt på internet.

Energimärkningen är obligatorisk. Handlaren/distributören ansvarar för att alla däck som finns till försäljning är märkta.

Bilsvar.se

Bilsvar.se är en oberoende tjänst där du kan jämföra olika bilmodeller avseende ekonomi, miljö, säkerhet och teknik. Där kan du även ta reda på vilken klimatpåverkan (Klimatindex) bilen har och hur den står sig jämfört med andra bilar.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet

Energimyndigheten ansvarar för energimärkningssystemet och genomför marknadskontroller för att säkerställa att systemet fungerar. Du kan läsa mer om energimärkningsförordningen för däck och Energimyndighetens arbete bland de interna länkarna till höger.