Energimärkning av ackumulatortankar

Så här läser du etiketten för ackumulatortankar.

Etiketten gäller fram till september 2017.
Etiketten med utökad klass gäller från september 2017.

Energieffektivitetsklass på skalan A till G

Energieffektivitetsklass visas på en skala från A till G där A är effektivast. Från september 2017 skärps kraven och energimärkningen utökas med ytterligare en klass, A+. Samtidigt förbjuds då alla tankar som har klass D eller sämre. Energieffektivitetsklassen är baserad på hur stora stilleståndsförluster tanken har.

Stilleståndsförluster i watt

Direkt under energieffektivitetsklassen visas hur stora stilleståndsförluster ackumulatortanken har uttryckt i Watt. Stilleståndsförluster är den värme som går förlorad när vattnet lagras i tanken. För att få låga stilleståndsförluster behöver ackumulatortanken vara väl isolerad, även vid anslutningarna.

Tankens volym i liter

Längst ner visas tankens vattenvolym i liter. Välj en volym som passar dig, ju större tanken är desto högre kommer förlusterna att vara.