Energimärkning av diskmaskiner

Så här läser du etiketten för diskmaskiner.

Energimärkningsetikett för diskmaskiner

 

OR-kod leder till mer information

Scanna QR-koden med en smart mobiltelefon för att se produktinformationsbladet.

 

Energiklass på skalan A till G

Energiklass på skalan A–G, exemplet visar energiklass B.

Energianvändning för 100 diskningar

Energianvändning i kilowattimmar (kWh) för 100 diskningar med programmet ”Eco”.

Kapacitet visar hur mycket disk som ryms i maskinen

Hur mycket disk som ryms i maskinen anges som antal kuvert. En bestämd uppsättning tallrikar, glas, bestick, serveringskärl med mera.

Vattenförbrukning per diskning

Vattenförbrukning i liter per diskning med programmet ”Eco”.

Programtid

Tid i timmar och minuter för det energimärkta diskprogrammet ”Eco”.

Buller

Buller visas både som antal decibel och på skalan A–D, där A betyder lägre ljud än D. En ökning med 3 dB är knappt hörbar för det mänskliga örat. En ökning med 10 dB upplevs som dubbelt så högt.