Energimärkning av köksfläktar

Så här läser du etiketten för köksfläktar.

Energieffektivitetsklass på skalan A-G

Köksfläktens energieffektivitetsklass visas på skalan från A till G, där A är effektivast. År 2016 skärps kraven och det tillkommer en A klass, A+. Samtidigt försvinner klass G från skalan. Det är samma krav på alla fläktar vilket betyder att du kan jämföra utsugsfläktar och kolfilterfläktar med varandra.

Årlig energianvändning

Energianvändningen per år visas i kilowattimmar. På energimärkningen uttrycks detta som kilowattimmar per annum , där annum betyder år på latin. I beräkningen räknar man med att fläkten används en timme per dag och att lampan är tänd i två timmar per dag.

Flödesdynamisk effektivitetsklass

Den flödesdynamiska effektivitetsklassen visas på en skala från A till G, där A är effektivast.

Effektivitetsklass för belysningen i köksfläkten

Effektivitetsklassen för belysningen i köksfläkten visas med symbolen lampa och går på skalan A till G, där A är effektivast. På energimärkningen tar man både hänsyn till hur mycket ljus som lampan ger på spishällen och energianvändningen.

Effektivitetsklass för köksfläktens fettfiltreringsförmåga

På energimärkningen visas hur bra fläkten filtrerar bort fett från matoset på skalan A till G, där A betyder att fläkten tar bort mest fett i matoset. På energimärkningen visas detta som ett rutnät och fyra droppar.

Ljudeffektnivå (buller)

Buller i dB(A) Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.