Energimärkning av kyl och frys för professionellt bruk

Så här läser du etiketten för kyl och frys för professionellt bruk.

Energieffektivitetsklass på skala från A+++ till G

Energieffektivitetsklass visas på en skala från A+++ till G, där A+++ är mest energieffektiv.

Årlig energianvändning i kWh

Den årliga elförbrukningen i kWh (kilowattimmar) visas i form av slutlig energianvändning per år.

Volym kyl

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, för alla kylutrymmen där kyltemperatur bibehålls ska visas på energimärkningen. Om det inte finns några utrymmen där kyltemperatur bibehålls ska tillverkaren ange "- L" i stället för ett värde.

Volym frys

Summan av nettovolymerna, uttryckt i liter, för alla utrymmen där frystemperatur bibehålls ska visas på energimärkningen. Om det inte finns några utrymmen där frystemperatur bibehålls ska tillverkaren ange "- L" i stället för ett värde.

Klimatklass

Klimatklassen (3, 4 eller 5), tillsammans med tillhörande torr temperatur (i grader Celsius) och den relativa luftfuktigheten (i procent) ska visas.