Energimärkning av pannor

Så här läser du etiketterna för fastbränslepanna, panna enbart för rumsuppvärmning och panna för rumsuppvärmning av tappvatten.

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Gå till Panna för rumsuppvärmning av tappvatten
Gå till Fastbränslepanna 

Panna enbart för rumsuppvärmning

Energimärkningen för el-, gas- och oljepannor är framtagen tillsammans med märkningen för värmepumpar för vattenburna värmesystem. Den gemensamma energi- märkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att se vilket som är mest effektivt.

En elpanna kommer att ha lägre energieffektivitetsklass än gas- och oljepannor, medan värmepumpar kommer att hamna högst upp på energimärkningsskalan.

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Pannan i exemplet har energieffektivitetsklass A++.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån inomhus. Ljudeffektnivån anges i decibel (dB). En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat.

Effekt i kilowatt visar hur mycket värme pannan kan ge

Pannans effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan pannan producera. Tänk dock på att det inte behöver vara så att den panna som har högst effekt är bäst i ditt hus, utan vilken panna du ska välja beror på hur stort värmebehov du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på pannan.

Extra elproduktion

Etiketten med en ikon med en blixt längst ner till vänster finns endast med på energimärkningen för kraftvärmepannor, det vill säga pannor som kan producera både värme och el. De flesta pannor kan inte producera el och har därför inte denna ikon med på energimärknings-etiketten.

Panna för rumsuppvärmning av tappvatten

Energimärkningen för el-, gas- och oljepannor är framtagen tillsammans med märkningen för värmepumpar för vattenburna värmesystem. Den gemensamma energi-märkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att se vilket som är mest effektivt.

En elpanna kommer att ha lägre energieffektivitetsklass än gas- och oljepannor, medan värmepumpar kommer att hamna högst upp på energimärkningsskalan.

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Pannan i exemplet har energieffektivitetsklass A++.

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till G

För de pannor som kan producera vatten till kranar och duschar, ska energieffektivitetsklassen för uppvärmning av varmvatten visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Att pannan kan producera varmvatten markeras på energimärknings- etiketterna med en symbol i form av en vattenkran. Vid vattenkranen anges också vilken tapprofil pannan är testad för och klarar.

Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten pannan klarar av att producera. Storleken kan variera från 3XS till XXL.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån inomhus. Ljudeffektnivån anges i decibel (dB). En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat.

Effekt i kilowatt visar hur mycket värme pannan kan ge

Pannans effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan pannan producera. Tänk dock på att det inte behöver vara så att den panna som har högst effekt är bäst i ditt hus, utan vilken panna du ska välja beror på hur stort värmebehov du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på pannan.

Smart styrning

Etiketten med en klocka och mynt visar om pannan kan styras baserat på timpriset för el. Detta betyder att pannan kan starta automatiskt när elpriset är lågt, exempelvis på natten eller vissa timmar på dagen.

Fastbränslepanna

Energimärkningsetikett för fastbränslepannor

Energimärkningen för fastbränslepanna omfattar alla pannor som använder fasta bränslen, som till exempel ved, pellets och briketter. Märkningen omfattar pannor som ger en värmeeffekt upp till och med 70 kW, vilket främst omfattar villapannor.

Den gemensamma energi-märkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att se vilket som är mest effektivt.

Bild som visar Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element. Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast.

 

Bild som visar avgiven värmeeffekt.

Avgiven värmeeffekt

På energimärkningen visas den nominella avgivna värmeeffekten i kW, avrundat till närmaste heltal. I exemplet är den avgivna effekten 10kW.

 

Bilden visar tappvarmvattenberedning.

Tappvarmvattenberedning

Symbolen visar att pannan kan bereda tappvarmvatten.