Energimärkning av ventilationsaggregat

Så här läser du etiketterna för enkelriktat ventilationsaggregat och för dubbelriktat ventilationsaggregat.

Gå till Dubbelriktat ventilationsaggregat

Enkelriktat ventilationsaggregat

Energieffektivitetsklass på skalan A till G

Energieffektivitetsklass visas på en skala från A+ till G, där A+ är effektivast. Ventilationsaggregatet i exemplet har energieffektivitetsklass A+.

Ljudeffektnivå (buller)

Hur mycket ventilationsaggregatet bullrar ska visas på energimärkningen. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Från 2016 kommer alla nya ventilationsaggregat få bullra max 45 dB(A).

Luftflöde

Vilket luftflöde ventilationsaggregatet har ska visas på energimärkningen i kubikmeter per timme. En pil visar att ventilationsaggregatet är enkelriktat.

Ett riktvärde för luftflödet är en halv luftomsättning per timme.

 

Dubbelriktat ventilationsaggregat

Energieffektivitetsklass på skalan A till G

Energieffektivitetsklass visas på en skala från A+ till G, där A+ är effektivast. Ventilationsaggregatet i exemplet har energieffektivitetsklass A+.

Ljudeffektnivå (buller)

Hur mycket ventilationsaggregatet bullrar ska visas på energimärkningen. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Från 2016 kommer alla nya ventilationsaggregat få bullra max 45 dB(A).

Luftflöde

Vilket luftflöde ventilationsaggregatet har ska visas på energimärkningen i kubikmeter per timme. Två pilar visar att det är dubbelriktat.

Ett riktvärde för luftflödet är en halv luftomsättning per timme.