Energimärkning av kylar och frysar

Så här läser du etiketten för kylar och frysar.

 

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklassen visas på en skala från A+++ till D, där A+++ är energieffektivast. Kylar och frysar på den svenska marknaden är i energi-effektivitetsklass A+ eller bättre, vilket betyder att det inte finns några kylar eller frysar i den nedre delen av skalan.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

På energimärkningen visas den årliga energianvändningen i kilowattimmar. På energimärkningen visas detta som kilowattimmar per annum. Annum är latin och betyder år.

Volym kyl i liter

Nettovolym för kylen i liter (L). Symbolen på energimärkningen är ett mjölk- eller juicepaket. Nettovolymen är den användbara volymen i kylen. Även vinkylar ska vara energimärkta, då används en flaska istället för ett mjölk- eller juicepaket som symbol för volymen.

Volym frys i liter

Nettovolymen för frysen i liter (L), symbolen är en snöflinga, den används på frysskåp och frysboxar. Nettovolymen är den användbara volymen i frysen.

Webbsida energimärkning kyl och frys för professionellt bruk.

Bilden på energimärkningsetiketten är nästan rätt, men av någon anledning hänvisar den till ett direktiv från 2010 istället för 2015, jag har inte Indesign, men hoppas att bifogade fil är den rätta, ska visa A+++ som effektivaste klass och har en bild på ett hus med termometer.

Ljudeffektnivån (buller)

Buller i dB(A). Ju högre siffra desto mer bullrar det. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.