Lagen om energikartläggning i stora företag

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) i kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Tillsyn

Just nu bedriver vi tillsynsaktiviteter av energikartläggningsrapporter

Nyhetsbrev

Prenumerera för det senaste om lagen om energikatläggning.

Vem berörs av lagen?

Läs mer om vem som berörs av lagen.

Genomför energieffektiva åtgärder

Få stöd i ditt arbete med energieffektivisering.

Rapportera

Nästa möjlighet att rapportera är
1 jan–31 mars 2019.

Genomför en energikartläggning

Läs om hur du går tillväga för att genomföra en energikartläggning.

Frågor och svar

Se vanliga frågor och svar som rör lagen här

Certifierade energikartläggare

Se lista på certifierade energikartläggare.

Vägledande material

Här hittar du vägledande material för dig som är berörd av lagen.

Frågor

Kontakta våra handläggare