Butikslokaler

Butikslokaler använder energi genom uppvärmning, kyla, ventilation och belysning. Men förutom den egna användningen har handeln också en möjlighet att påverka konsumentens energianvändning genom tydlig information om produkternas energianvändning.

I en livsmedelsbutik står förvaring av kylda och frysta varor för ca 50 procent av energianvändningen och belysning för cirka 20 procent. I andra butikslokaler är det i stället uppvärmning, belysning och ventilation som oftast är de stora användarna. Oavsett så finns det några råd att följa:

 • Få koll på energianvändningen genom en energikartläggning
 • Följ upp energianvändningen kontinuerligt
 • Engagera personalen och ge dem ansvar för energieffektiviseringsåtgärderna
 • Tänk på energianvändningen när du köper ny utrustning - gör en livscykelkostnadsanalys.

Börja med en energikartläggning

Att veta hur energianvändningen ser ut i butiken är en förutsättning för att kunna effektivisera den. För att få en helhetssyn på just din butiks energianvändning kan du starta med en energikartläggning. Den ger svar på när energianvändningen är som störst,  och varför den är det just då och också vad du kan göra för att minska användningen. Energikartläggningen ger dig ett bra underlag för att planera och genomföra rätt energieffektiviserande åtgärder.

Packa rätt i kylar och frysar

Kyl- och frysdiskar i livsmedelshandeln som packas på ett felaktigt sätt använder inte bara onödigt mycket energi utan kan dessutom leda till att varorna håller en för hög temperatur. Energifrågan går alltså hand i hand med hälsofrågan.

Några tips på vad du kan göra:

 • Installera nattgardiner på kyldiskar.
 • Lasta kyldisken korrekt. Lasta inte för mycket, det stör kylridån.
 • Använd effektiv belysning som installeras utanför den kalla zonen. Täck med glas eller på annat sätt där så är möjligt.
 • Se till att återvinna värmen från kylkompressorer i största mån.
 • Undvik att installera så kallade plug-in diskar för kyl eller frys.
 • Ha inte lägre temperaturer i kylar och frysar än nödvändigt.
 • Avfrosta och rengör diskarna regelbundet.

Rätt belysning och anpassad ventilation

Belysning handlar inte enbart om att lysa upp en lokal. Belysning används också för att framhäva och exponera en vara. Här är inte enbart själva ljusstyrkan viktig, utan även ljusfärg, ljusspridning och skuggbildning. Ventilation i butikslokaler skiljer sig i princip inte från den i andra byggnader. I butiker finns en risk att man försöker ventilera bort värme som alstras genom till exempel belysning istället för att anpassa uppvärmningen. Ofta ventileras även hela lokalen dygnet runt istället för att anpassa den efter behov.

Tips på vad du kan göra med belysningen:

 • Inventera belysningen och utred om det går att förbättra placeringen av armaturer.
 • Se över om det går att minska antalet armaturer eller allmänbelysning och ha mer punktbelysning på kritiska platser.
 • Byt till effektivare armaturer och lysrör, speciellt vid nyinvestering eller ombyggnad.
 • Byt ut samtliga vanliga glödlampor mot lågenergilampor eller LED-lampor.
 • Fundera på om alla spotlights verkligen behövs.
 • Utred om viss utomhusbelysning kan släckas eller om det gå att minska brinntiden genom skymningsrelä eller tidur.
 • Installera dagsljusavkänning.
 • Installera detektorer för styrning i korridor, personalutrymmen, omklädningsrum, WC med mera.
 • Installera dimfunktion. Välj ljusa färger på väggar, tak och fönster.

Tips på vad du kan göra med ventilationen:

 • Inventera ventilationen och fläktar. Skapa optimerade driftsinstruktioner.
 • Se till att drifttiden är så kort som möjligt. Behovsanpassa ventilationen så mycket som möjligt via tidur, flödesreglering och så vidare.
 • Säkerställ optimal placering av till- och frånluftsdon.
 • Installera punktutsug för övertemperaturer på vissa platser istället för att dämpa med komfortkyla.
 • Inför värmeåtervinning.
 • Använd modern styr- och reglerutrustning.
 • Byt filter ofta - minst varje år, men använd inte högre filtergrad än nödvändigt.
 • Se till att varje utsugsplats är avstängd då det inte finns något behov av utsug av frånluft.

Ta hjälp av ett nätverk

BELIVS är ett nätverk och en mötesplats för att frågor om energieffektivisering i livsmedelslokaler. Nätverkets medlemmar består av butiker, lager, bensinstationer, restauranger, kök, bagerier med flera.

BELIVS ökar kunskapen samt tydliggör och demonstrerar praktiska projekt i verklig miljö. BELIVS har också uppgiften att föra ut goda erfarenheter till hela livsmedelskedjan. Resultaten och erfarenheterna av projekten publiceras på deras webbplats.

Du når BELIVS webbplats här.

Gå en utbildning

Den "Energikloka livsmedelsbutiken" är en kostnadsfri webbutbildning från BELIVS som främst vänder sig till butikschefer och butikspersonal men även till andra intresserade.

Med korta informativa filmer och tydliga schematiska förklaringar får du handfasta råd kring hur du kan effektivisera energianvändningen i din butikslokal.

Du hittar utbildningen här.

Hjälp kunden göra hållbara köp

Energimärkning av vitvaror och andra produkter är viktigt för konsumenter. Du som säljer elektriska apparater och elartiklar kan hjälpa konsumenten att hitta energisnåla produkter och bidra till att minska energianvändningen även i konsumentledet.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare