Energieffektivisering i företag

Här hittar du alla vägledningar och guider för energieffektivisering i företag.

Energieffektivisera steg för steg

Vägledningar för hur du som företag, oavsett bransch, kan arbeta med energieffektivisering steg för steg. Välj den som passar ditt företags behov bäst.

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering - en guide steg för steg

Den här guiden ger dig och ditt företag råd och stöd för att ta fram en väl fungerande åtgärdsplan energieffektiviserande åtgärder.

Energikoll i små och medelstora företag

Här får små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering.

Guide för energieffektiva åtgärder

Stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Guiden vänder sig främst till företag som har liten erfarenhet av att genomföra energieffektiviserande åtgärder eller som saknar särskilda resurser för detta.

Företagets energitrappa

Börja på rätt nivå för ett strukturerat arbete Detta material ska underlätta för dig som driver företag att arbeta med energiledning, vilket innebär strukturerat och systematiskt arbete med energifrågor. Skriften är uppdelad i fyra steg.

 

Branschvisa vägledningar

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering. Du hittar förslag på åtgärder för så kallade stödprocesser som finns hos de flesta företag, till exempel ventilation, belysning och uppvärmning.

Olika företag har olika förutsättningar för att genomföra energieffektiva åtgärder. Därför är åtgärdsförslagen uppdelade i olika nivåer för att du ska kunna hitta något som passar just ditt företag.

Det finns två versioner av de branschvisa vägledningarna. En lång och en kort. De korta versionerna har fokus på åtgärder för energieffektivisering och passar utmärkt för ett företag som vill komma igång med energiarbetet. I de långa versionerna hittar du förutom tips på åtgärder även fördjupad information om vad som är bästa teknik inom branschen, lagstiftning på energiområdet och potential för energieffektivisering.

Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt i ditt företag (kortversion)

Vägledning för bästa teknik inom ytbehandling

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder inom ytbehandling.

Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt vid ytbehandling (kortversion)

Vägledning för bästa teknik i gjuterier

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder i gjuterier

Energieffektivisering i gjuterier - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri (kortversion)