Energiledning

För att få energieffektiviseringsåtgärder att leda till långsiktiga besparingar är det viktigt hur det dagliga arbetet organiseras och leds. Att arbeta med energiledning innebär att man systematiskt samordnar, styr, genomför åtgärder för att ständigt förbättra energiarbetet. Det ger en bättre kontroll på energianvändningen och ger många mervärden i organisationen. Ett vanligt sätt är att införa ett energiledningssystem.

Ett energiledningssystem är uppbyggt enligt en cyklisk process med stegen Planera, Genomföra, Följa upp och Förbättra.

Vilka är fördelarna med ett systematiskt energiarbete?

Att arbeta systematisk med företagets energianvändning och till exempel införa ett energiledningssystem syftar till ständigt effektivisera energianvändningen och öka andel förnybar energi. Det ger långsiktiga besparingar för företaget som ofta redan kommer i de inledande faserna av arbetet. Men företaget kan även få en förbättrad arbetsmiljö på köpet, en minskad miljöpåverkan, ett starkare varumärke och en ökad lönsamhet.

Passar energiledning för alla företag?

Att arbeta med energiledning och införa ett energiledningssystem kan se olika ut på olika företag, beroende på vilka förutsättningar som finns. En del väljer ett certifierat energiledningssystem medan andra väljer att använda enklare varianter eller också integrera energifrågan i ett annat ledningssystem.

Var ska jag börja?

Börja med att ta del av den kunskap som finns innan du inleder arbetet på företaget. Ta del av:

  • Stegvist införande av systematiskt energiarbete - en publikation framtagen av Energimyndigheten som kan vara en bra start och hjälp i ditt arbete med energiledning och energieffektivisering. Under rubriken Dokument finns mallar som hör till handboken.

Att certifiera energiledningssystemet

För att organisationen ska få bra stöd i sitt energieffektiviseringsarbete kan man använda sig av ett certifierat energiledningssystem, exempelvis ISO 50 001. Den beskriver hur företag kan bygga upp ett energiledningssystem.

Läs mer om certifiering på certifieringsorganet SIS webbplats.