CE-märkning

Produkter som omfattas av ekodesigndirektivet och dess produktförordningar får endast säljas om de är CE-märkta.

CE-märkningCE-märkningen ska utfärdas av tillverkaren eller dennes representant inom EU och är en bekräftelse på att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning.

Hur CE-märket ska utformas kan du läsa om i ekodesigndirektivets tredje bilaga. Märkningen måste vara minst 5 mm hög.

Har du som tillverkare CE-märkt din produkt ska du också se till att en EU-försäkran om överensstämmelse finns.

På EU-kommissionens och på Marknadskontrollrådets webbsidor kan du läsa mer om CE-märkningen.