Ekodesigndirektivet

Ekodesign sätter minimikrav på energiprestanda med mera hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.