Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

Energimyndigheten har tagit fram informationsmaterial om energieffektivisering som kan vara till nytta i ett systematiskt och strukturerat energiarbete. De flesta broschyrer går att ladda ner i pdf-format eller beställas i tryckt form från vår publikationsservice. 

 • Broschyrer

  Tänk längre! Vinn-vinn när företag effektiviserar energianvändningen

  En broschyr riktad direkt till företag för att de ska kunna uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

  Ladda ner eller beställ

 • Bästa teknik

  De branschvisa vägledningarna ger djupgående kunskap om lagkrav kopplat till energi, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder för att enkelt komma igång och energieffektivisera. Åtgärdsförslagen i vägledningarna är uppdelade i olika nivåer för att ni ska kunna hitta något som passar just er verksamhet.

  Det finns två versioner av de branschvisa vägledningarna. En lång och en kort. De korta versionerna har fokus på åtgärder för energieffektivisering och passar utmärkt för de företag/verksamheter som vill komma igång med energiarbetet. I de långa versionerna finns, förutom tips på åtgärder, även fördjupad information om vad som är bästa teknik inom branschen, lagstiftning på energiområdet och potential för energieffektivisering. Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköping och Kalmar län har tagit fram ytterligare vägledningar med liknande upplägg för branscherna träindustri, livsmedelsindustri och för området effektreduktion och nyttjande av restvärme. Du hittar vägledningarna på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats. 

  Vägledning för bästa teknik som passar alla företag

  I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering. Du hittar förslag på åtgärder för så kallade stödprocesser som finns hos de flesta företag, till exempel ventilation, belysning och uppvärmning.

  Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt i ditt företag (kortversion)

  Omslag: Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik

  Omslag: Använd energi mer effektivt i ditt företag

  Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

  Vägledning för bästa teknik inom ytbehandling

  I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder inom ytbehandling.

  Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt vid ytbehandling (kortversion)

  Omslag: Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik

  Omslag: Använd energi mer effektivt vid ytbehandling

  Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner

  Vägledning för bästa teknik i gjuterier

  I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder i gjuterier

  Energieffektivisering i gjuterier - en vägledning för bästa teknik (långversion) Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri (kortversion)
  Omslag: Energieffektivisering i gjuterier - En vägledning i bästa teknik Omslag: Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri
  Beställ eller ladda ner Beställ eller ladda ner
 • Filmer

  För att du som vill energieffektivisera ditt företag ska få inspiration och kunna se hur andra företag gjort i praktiken, har vi tagit fram inspirerande filmer för energieffektivisering. Här ser du goda exempel från café och butik, livsmedelsbranschen, gjuteribranschen, ytbehandlingsbranschen samt en film som visar insatser som kan göras på de flesta företag.

  Delikatessboden - inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom café och butik

  Leksands Knäckebröd - inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom livsmedel

  Global Castings - inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom gjuteri

  LaRay - inspirationsfilm om effektivt energiarbete inom ytbehandling

  Bandstål AB - inspirationsfilm om effektivt energiarbete i företag

  Bandstål AB - in english


  Du kan också hitta fler filmer med företag i vår spellista på Youtube