Vägledning för verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

Utifrån kartläggningen analyseras och fastställs vad som är möjligt att göra i alla delar av verksamheten. Både på kort och lång sikt det vill säga åtminstone ett årtionde framöver. Det längre perspektivet är viktigt för att samordna åtgärder med varandra och framtida verksamhetsförändringar.

Åtgärdsplanen är något som tillsynsmyndigheten kommer att kontrollera och följa upp. Guiden för åtgärdsplaner ger råd och tips till dig som har en lista med förslag på möjliga åtgärder, till exempel från en energikartläggning, och vill veta hur du ska gå vidare och välja vilka åtgärder som du ska genomföra.

I åtgärdsplanen specificeras när åtgärder ska genomföras och vem som ansvarar. Mycket kan göras direkt utan kostnad medan annat kräver längre investeringsplaner.

Det finns en långversion och en kortversion av materialet. I den långa versionen blir du guidad genom hela processen från åtgärdslista till åtgärdsplan. Där finns bland annat vägledning för hur du ska prioritera dina åtgärder och hur du kan räkna på investeringars lönsamhet. I guiden finns även goda exempel på företag som arbetat med åtgärdsplaner. I den korta versionen får du snabbt en överblick av grunderna i arbetet med att ta fram en åtgärdsplan och hur du kan prioritera dina åtgärder.

Bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering - en guide för företag (långversion)
Från energikartläggning till åtgärdsplan (kortversion)
Omslag till bättre åtgärdsplaner för energieffektivisering - en guide för företag
Omslag till från energikartläggning till åtgärdsplan

Räkna ut livscykelkostnad med hjälp av LCC-verktyget

För att ta reda på hur lönsam en investering är kan du räkna ut livscykelkostnad (LCC). Vi har tagit fram ett verktyg som du kan ta hjälp av.

Mallar för åtgärdsplan

När det är dags att lägga in dina åtgärder i en åtgärdsplan så kan du använda mallen för åtgärdsplaner. Det finns två varianter, en detaljerad och kompakt. Du hittar båda varianterna i samma dokument.