Vägledning för verksamhetsutövare

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi och du ska se till att du enbart använder förnybar energi, så långt det är möjligt.

För att en verksamhet ska uppfylla hushållningsprincipen (2 kap 5 §) och krav på bästa teknik (2 kap 3 §) måste åtgärder genomföras för att effektivisera och sänka energianvändningen, gå över till användning av förnybar energi eller för att se över om restenergi från företaget kan göra nytta hos någon annan.

Olika företag har olika förutsättningar för att genomföra energieffektiva åtgärder. Därför är åtgärdsförslagen uppdelade i olika nivåer för att du ska kunna hitta något som passar just ditt företag. Det finns två versioner av de branschvisa vägledningarna. En lång och en kort.

De korta versionerna har fokus på åtgärder för energieffektivisering och passar utmärkt för ett företag som vill komma igång med energiarbetet. I de långa versionerna hittar du förutom tips på åtgärder även fördjupad information om vad som är bästa teknik inom branschen, lagstiftning på energiområdet och potential för energieffektivisering.

Vägledningar

Vägledning för bästa teknik som passar alla företag

Energieffektivisering i företag - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt i ditt företag (kortversion)

Omslag till energieffektivisering i företag

Omslag till använd energi mer effektivt i ditt företag

Vägledning för bästa teknik inom ytbehandling

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder inom ytbehandling.

Energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt vid ytbehandling (kortversion)

Omslag till energieffektivisering inom ytbehandling - en vägledning för bästa teknik

Omslag till använd energi mer effektivt vid ytbehandling

Vägledning för bästa teknik i gjuterier

I dessa vägledningar får du djupgående kunskap om lagkrav, potential för energieffektivisering och förslag på åtgärder i gjuterier

Energieffektivisering i gjuterier - en vägledning för bästa teknik (långversion)
Använd energi mer effektivt i ditt gjuteri (kortversion)
Omslag till energieffektivisering i gjuterier - en vägledning för bästa teknik
Omslag till använd energi mer effektivt i ditt gjuteri

Vägledning för jordbruk

Vägledning för dig som vill ha information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Metodstöd: Energihushållning i jordbruk(långversion)
Metodstöd: Energihushållning i jordbruk(kortversion)

Omslag till energihushållning i jordbruk

Omslag till energihushållning i jordbruk(kortversion)

Bästa tillgängliga teknik

Det finns EU-övergripande krav på teknik för olika branscher genom Industriutsläppsdirektivet, som implementeras genom miljöbalken. Förutom tvingande krav så publiceras även vägledande information och sammanställning av bästa tillgängliga teknik (BAT), kallade BAT-referensdokument (BREF) vilket kan vara ett stöd i prövning och tillsyn.

Det finns även branschöverskridande dokument, såsom ENE-BREF vilket är ett referensdokument för bästa möjliga teknik inom energieffektiviseringsområdet. Dokumenten innehåller en generell och omfattande beskrivning av tillgänglig teknik samt tekniska och organisatoriska metoder och verktyg för energieffektivisering.