Sektorsstrategier för energieffektivisering

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer och akademin som ska samverka för att skapa mål och handlingsplaner inom varje sektor.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen att ta fram dem. Tillsammans med branscher och aktörer skapas sedan visioner, mål och handlingsplaner inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.