Sektorsstrategier för energieffektivisering

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer och akademin som ska samverka för att skapa mål och handlingsplaner inom varje sektor.